Plan LUCID (3 delen)

Hier volgt in drie delen een samenvatting van Texe Marss boek: ‘PROJECT L.U.C.I.D – The Beast 666 Universal Human Control System’ verschenen in 1996.

Inleiding

Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de Verenigde Staten, en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam. Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen. Een griezelige nachtmerrie, een totalitaire politiestaat, is nabij. Dat is de grondige en goed gedocumenteerde boodschap en waarschuwing van dit boek.

Denk vooral niet dat u en uw geliefden zullen kunnen ontsnappen aan dit reusachtige computersysteem dat op ons pad ligt.

Lucid Deel 1

Lucid Deel 2

Lucid Deel 3

 

Verzamelde visioenen van de mystica Zr. Maria van Agreda

In de stad Agreda, provincie Burgos in Spanje, leefde zuster Maria van Jezus (1602-1665), moeder-abdis van het klooster van de Onbevlekte Ontvangenis. In dit klooster wordt het lichaam van deze moeder-abdis nog altijd ongeschonden bewaard. In veel opzichten was haar leven een getrouwe navolging van de heilige Franciscus. Haar bijzondere karaktereigenschappen en verheven deugden, haar onzelfzuchtige liefde tot God en de mensen maakten haar uitzonderlijk geschikt voor de overbrenging van mededelingen van God aan de mensen. Aan haar werd de goddelijke geschiedenis en het leven van de maagd, de moeder van God geopenbaard. De visioenen zijn opgetekend in het boek “De Mystieke Stad Gods”.
Hieronder staan linken naar een aantal van deze visioenen. Ze staan allen opgetekend in de blog van Greeth; Greeth.wordpress.com.


HOE MARIA DE MYSTERIES VAN DE MENSWORDING EN GEBOORTE VAN DE GOD-MENS VIERDE

VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN UIT HET LEVEN VAN DE H.MAAGD MARIA

DE VERRIJZENIS VAN CHRISTUS EN ZIJN EERSTE VERSCHIJNING AAN ZIJN H.MOEDER MARIA

VISIOENEN AAN DE H.MAAGD MARIA

LUCIFER ZET EEN VERVOLGING IN TEGEN DE KERK EN DE H. MARIA

DE TENHEMELOPNEMING VAN MARIA

DE DOOD EN BEGRAFENIS VAN DE H.MARIA IN HET BIJZIJN VD APOSTELEN! 

DE LAATSTE 3 JAAR VAN MARIA’S LEVEN OP AARDE

DE APOSTEL PETRUS ROEPT DE H.MARIA AAN

DE GEBOORTE VAN MARIA, DE MOEDER VAN JEZUS!

DE H.MARIA BESPREEKT DE BESNIJDENIS VAN HAAR KIND MET SINT JOZEF

DE REIS VAN DE ALLERHEILIGSTE MARIA VAN NAZARET NAAR BETLEHEM IN GEZELSCHAP VAN DE HEILIGE ECHTGENOOT JOZEF EN DE HEILIGE BESCHERMENGELEN

MET EEN GROOT VERLANGEN NAAR DE GEBOORTE VAN HET GODDELIJK KIND VERVAARDIGT MARIA LUIERS EN HET VERDERE BENODIGDE LINNENGOED.

HET INTENSE LIJDEN VAN ST.JOZEF TOEN HIJ ZAG DAT MARIA ZWANGER WAS

HET HUWELIJK VAN DE ALLERHEILIGSTE MARIA MET DE ALLERKUISTE JOZEF

CHRISTUS, ONZE HEILAND, VIERT HET SACRAMENTELE AVONDMAAL.

HET LAATSTE AVONDMAAL

JEZUS GEDAANTEVERANDERING OP DE BERG TABOR

JOHANNES DE DOPER; gevangen en onthoofd.

JEZUS ZIEL IN HET VOORGEBORCHTE

JEZUS OP HET KRUIS