De 7 Onze Vaders van Zr. Brigitta 12 jaar lang

Het twaalfjarige gebed aan de heilige Brigitta van Zweden

De heilige Brigitta was in bezinning toen Jezus tot haar sprak: “Weet dat Ik diegenen die twaalf jaren lang, dagelijks, zeven Onze Vaders en Weesgegroetjes bidden, ter ere van Mijn kostbaar Bloed, vijf genaden zullen ontvangen:

  • De ziel die bidt zal niet lijden in het Vagevuur.
  • De ziel die bidt zal worden opgenomen tussen de martelaren, alsof deze voor het geloof hun bloed hadden moeten vergieten.
  • Niemand in de volgende vier generaties van de ziel die deze bidt, zal verloren gaan.
  • De ziel die bidt kan drie zielen kiezen die Jezus in een staat van genade zal houden, voldoende om heilig te worden.
  • De ziel die bidt wordt een maand voor de dood hiervan op de hoogte gebracht.

Indien zij voor deze tijd sterven, beschouw Ik het als volbracht, dit wil zeggen, alsof ze deze voorwaarden vervuld hadden.”

Paus Innocentius X bevestigde deze openbaring en voegde er aan toe dat de zielen die deze vervullen iedere Goede Vrijdag een ziel uit het vagevuur bevrijden.

De zeven Onze Vaders

O Jezus, ik wil nu zevenmaal het Onzevader bidden in vereniging met de liefde waarmee Gij dit gebed in Uw Hart geheiligd hebt. Laat het vanuit mijn mond in Uw Allerheiligst Hart aankomen; verbeter en vervolmaak het zodanig, dat het de Allerheiligste Drievuldigheid zoveel eer en vreugde zal verschaffen als Gij haar op aarde met dit gebed bewezen hebt, en moge deze eer ook over Uzelf uitstromen tot verheerlijking van Uw Heilige Wonden en Uw kostbaar Bloed dat Gij voor ons vergoten hebt.

1.Besnijdenis

Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U op de eerste wonden en pijnen van Jezus, tot vergeving van mijn jeugdzonden en die van alle mensen, en tot bescherming tegen de eerste doodzonden, vooral in mijn familie.

Onze Vader …
Weesgegroet …

2.Bloedig zweet

Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U op het geestelijk lijden van Jezus en elke druppel van Zijn bloedig zweet, tot vergeving van mijn zonden van harteloosheid en die van alle mensen, tot bescherming tegen dergelijke zonden en tot vermeerdering van de liefde tot God en de naaste.

Onze Vader …
Weesgegroet …

3.Geseling

Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U op de ontelbare wonden, het kostbaar Bloed en de smartelijke pijnen bij de geseling van Jezus, tot vergeving van mijn zonden van het vlees en die van alle mensen, en tot bescherming tegen die zonden, bijzonder in mijn familie.

Onze Vader …
Weesgegroet …

4.Doornkroning

Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U op de Wonden, het kostbaar Bloed en de pijnen van het H. Hoofd van Jezus, tot vergeving van mijn zonden van de geest en die van alle mensen, tot bescherming tegen die zonden en tot verbreiding van het Koningschap van Christus op aarde.

Onze Vader …
Weesgegroet … 

5.Kruisdraging

Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U op het lijden van Jezus op Zijn Kruisweg, Zijn H. Schouderwonde en Zijn kostbaar Bloed, tot vergeving van mijn zonden en die van alle mensen, de zonden van opstand tegen het Kruis, het klagen over Uw Heilige Geboden en alle andere zondige uitingen, tot bescherming tegen zulke zonden en tot een ware liefde voor het Kruis.

Onze Vader …
Weesgegroet … 

6.Kruisiging van Jezus

Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het Allerheiligst Hart van Jezus offer ik U op Uw Goddelijke Zoon aan het Kruis, Zijn kruisiging en opheffing, Zijn Wonden aan handen en voeten en Zijn heilig Bloed dat voor ons vergoten werd, Zijn uiterste armoede, Zijn volkomen gehoorzaamheid, al Zijn kwellingen naar Lichaam en Ziel, Zijn kostbare dood en de onbloedige vernieuwing ervan in alle Heilige Missen in de wereld, tot vergeving voor het breken van kloostergeloften en kloosterregels, tot vergeving van mijn zonden en die van de hele wereld, tot genezing van de zieken en stervenden, tot verkrijging van heilige priesters en leken, tot verhoring van de intenties van onze vader de paus, tot herstel van het christelijk gezin, tot verkrijging van een standvastig geloof, vrede in ons land, eenheid van alle volkeren in Christus en Zijn Kerk, en tot bescherming voor de vervolgden in de hele wereld.

Onze Vader …
Weesgegroet … 

7.Opening van de heilige Zijde

Eeuwige Vader, wil het kostbaar Bloed en Water aannemen dat uit het gewonde Hart van Jezus is gevloeid. Dit vraag ik U tot verkrijging van Uw hulp in de noden van de H. Kerk en tot vergeving van de zonden van alle mensen. Wees ons allen genadig en barmhartig. Bloed van Christus, laatste kostbare inhoud van Uw Heilig Hart, was mij rein van alle zondesmetten. Water uit de zijde van Christus, reinig mij en blus voor mij en alle arme zielen de vlammen van het vagevuur uit. Amen.

Onze Vader …
Weesgegroet …

Bronnen: Medjugorje; Gebeden-site

Het lijden is een gelegenheid tot overwinning of tot nederlaag

Het lijden is, net zoals een bekoring, een gelegenheid tot overwinning of tot nederlaag. Een reden te meer om in gebed en in de eenzaamheid met God de kracht te zoeken tot aanvaarding van hetgeen waaraan wij toch niet kunnen ontsnappen: het lijden in ons aardse bestaan. Niet het lijden kunnen wij weghalen, maar de manier waarop wij daarmee omgaan. Wij kunnen het lijden vruchtbaar maken doordat wij daarin een gemeenschap met Jezus zoeken, doordat wij het lijden dragen in liefde, uit dankbaarheid voor onze verlossing. Wij kunnen deze vruchtbare realiteit ook afwijzen en bitterheid over ons aardse bestaan opwekken. Deze laatste keuze geeft geen toegang tot Gods levengevende gemeenschap, het eeuwig leven, maar verlokt de mens tot compensatie van het lijden door allerlei plezierzucht, en maakt hem blind voor het hogere doel van het menselijk leven. Dat doel is om reeds tijdens het aardse leven de gemeenschap met God te zoeken en om dit huidige leven te heiligen met de genade die God geeft door het leven in de Kerk, het Lichaam van Christus. Dit lichaam opent voor ons een oneindige geestelijke rijkdom en werkelijkheid.

Want verenigd in het mystieke lichaam brengen wij een gezamenlijk offer, dat allen ten goede komt. Ons lijden, geheiligd door de verheven vriendschap met Christus, helpt om hen te heiligen, die nog niet geloven, en om hen die in het lijden geen zin zien tot Christus en tot God te voeren. Op deze wijze wordt al het lijden dat ons ongevraagd overkomt een uitmuntend apostolaat. Dit is de wonderbare uitwerking van onze eenheid met Christus Die Zelf voor alle tijden en voor alle mensen heeft geleden. Hij vraagt van ons dat wij ons lijden met geduld en met liefde dragen, want de vrucht van het lijden is de verlossing.

>>>  https://www.agneskerk.org/