WOORDEN VAN DE PASTOOR VAN ARS OVER DE PRIESTERS.

WAARHEID EN LIEFDE, De Pijlers van onsgeloof, blz. 256-258. 

door pastoor Pirenne

Christus bedient zich van de priesters om Zijn genadegave aan het volk Gods mee te delen.

De priester vervangt de persoon van Christus in het toedienen van de sacramenten.

Met recht en reden, wordt hij dan ook “een alter Christus”, een andere Christus genoemd.

Niemand beter dan de pastoor van Ars kan ons de uitzonderlijke waarde van het priesterschap schetsen.

Wanneer de priester de zonden vergeeft, zegt hij niet: “God vergeeft u, maar ik vergeef u”. In de consecratie zegt hij niet: “Dit is het lichaam van Christus”, maar hij zegt: “Dit is mijn lichaam”.

De H. Bernardus leert ons dat alles ons toekomt door Maria. Mogen we niet evengoed zeggen dat alles ons toevloeit door de priester. Ja! Alle uitstekende genaden, alle hemelse gaven.

Als wij het sacrament van het priesterschap niet hadden, zouden wij God niet bezitten.

Wie doet ons herboren worden tot het eeuwig leven? De priester. Wie versterkt onze ziel op de pelgrimstocht van het leven? De priester. Wie richt ons op als wij in zonde vallen? De priester. Wie bereidt ons voor om te verschijnen voor de rechterstoel? De priester. Ge kunt geen weldaad van Christus herinneren zonder bij deze herinnering de figuur van de priester te zien.  Gaat te biechten bij Maria of bij een engel. Zullen zij u van uw zonden ontslaan? Neen. De heilige Maagd kan haar Goddelijke Zoon niet doen neerdalen in de H. Hostie. Tweehonderd engelen zijn niet in staat één zonde te vergeven.

Een priester, hoe min hij ook is, kan dat: hij kan u zeggen: Gaat in vrede, ik vergeef u. Oh!

Wat is de priester iets verhevens! De priester zal zichzelf maar begrijpen in de hemel.

Indien men hem begreep hier op aarde, zou men niet van angst maar van vreugde sterven.

Al de weldaden van God zouden tot niets dienen, als wij de priester niet hadden.

Waar zou een huis gevuld met goud, toe dienen, als er niemand was om de deur te openen?

De priester heeft de sleutel van de hemelse schatkist: Hij is het die het slot opent, hij is de econoom van de goede God, hij is de beheerder van al Zijn goederen. Zonder de priester zouden de dood en het lijden van Christus tot niets dienen. Worden wij niet deelachtig aan de weldaden van de verlossing door de priester, die het bloed van Christusnaar ons doet toestromen?  De priester is geen priester voor zichzelf.

Hij geeft zich niet de absolutie, hij dient zich de sacramenten niet toe.

Hij is niet voor zichzelf, hij is er voor u. Na God, is de priester alles.

Laat een parochie twintig jaar zonder priester, en men zal er de beesten aanbidden.

Indien de missionaris en ik de parochie zouden verlaten, dan zoudt ge zeggen: “wat nog doen in deze kerk?

Er is geen eucharistisch offer meer; O.L. Heer is er niet meer, dan kunnen we evengoed thuis bidden.

Wanneer men de godsdienst uit de harten wil bannen, dan begint men met de priesters te vervolgen.

Want waar er geen priester is, daar is er geen offer en waar er geen offer is, daar is er geen godsdienst.

Ziet de macht van een priester! De tong van de priester maakt van een stukje brood, God zelf. Dat is meer dan een wereld scheppen. Iemand zegde mij: “Heilige Philomena gehoorzaamt aan de pastoor van Ars.

Zeker zij kan hem wel gehoorzamen omdat God hem gehoorzaamt.

Indien ik een engel en een priester zou ontmoeten, dan zou ik de priester groeten vóór de engel.

Deze is de vriend van God, maar de priester neemt Zijn plaats in.

Het priesterschap is de liefde van het Goddelijk Hart van Jezus.

Wanneer ge de priester ziet, denk dan aan onze Heer Jezus Christus.

Het zou nochtans eenzijdig en onvolledig zijn, de priester louter te bezien als de uitdeler van de sacramenten.

Zijn voornaamste plicht is de sacramenten toe te dienen maar zijn eerste plicht is, Gods woord te verkondigen zoals Jezus het heeft gedaan.

2 gedachten over “WOORDEN VAN DE PASTOOR VAN ARS OVER DE PRIESTERS.

  1. “Een priester, hoe min hij ook is, kan dat”. Niet, “omdat hij heilig is”, maar “hoe min hij ook is”. Iedere priester, ook een die het ministerie opgeeft en tot de lekenstand teruggebracht werd, heeft deze machten, dank de wijding, niet zijn heiligheid. De heiligheid behoort ertoe, zoals het in het ritueel van de wijding gezegd wordt: zij er bewust van wat je vier en imiteer het in je leven. Maar ja, helaas zijn er wenig priesters die deze heiligheid uitleven, maar zeker ook omdat hen in hun opleiding niet echt verklaard werd hoe! Laat ons bidden voor onze priesters, voor hun heiligheid, en voor nog meer heilige priesters! Want de duivel had ook tegen de Pastoor van Ars gezegd, als er maar een priester meer was zo heilig als hij, dan had de duivel heel Frankrijk verloren!

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s