Gebeden voor de priesters tot het lijdend Hart van Maria

 

OLV VAN LA SALETTE (2)


Zondag

Ik wil met U lijden, o mijn allerliefste Moeder, en delen in de smart van uw Onbevlekt Hart tijdens de doodsstrijd en het bloedzweten van uw goddelijke Zoon. Omwille van deze smart smeek ik U, verkrijg voor alle priesters de genade om met zuivere bedoelingen de aan hen toevertrouwde zielen te leiden.

Wees gegroet…  Lijdend en Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen.

 

Maandag

Ik wil met U lijden, o mijn allerliefste Moeder, en delen in de smart van uw Onbevlekt Hart, toen Jezus van rechtbank tot rechtbank werd gesleept, in het gezicht werd geslagen en aan bespotting werd prijsgegeven. Omwille van deze smart smeek ik U, verkrijg voor alle priesters de genade om blijmoedig te verzaken aan alles wat hun verheven roeping in gevaar kan brengen.

Wees gegroet…  Lijdend en Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen.

 

Dinsdag

Ik wil met U lijden, o mijn allerliefste Moeder, en delen in de smart van uw Onbevlekt Hart, toen uw goddelijke Zoon werd gegeseld. Omwille van deze smart smeek ik U, verkrijg voor alle priesters de genade om met geloof, met eerbied en liefde de Heilige Communie uit te reiken.

Wees gegroet….  Lijdend en Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen.

 

Woensdag

Ik wil met U lijden, o mijn allerliefste Moeder, en delen in de smart van uw Onbevlekt Hart, toen Jezus met doornen gekroond, bespuwd, gehoond en als een worm werd mishandeld. Omwille van deze smart smeek ik U, verkrijg voor alle priesters de genade om doordrongen te zijn van Jezus’ lijden, vooral wanneer zij naar het altaar gaan om het Heilig Kruisoffer opnieuw tegenwoordig te stellen.

Wees gegroet…..  Lijdend en Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen.

 

Donderdag

Ik wil met U lijden, o mijn allerliefste Moeder, en delen in de smart van uw Onbevlekt Hart, toen uw goddelijke Zoon, als een spotkoning gekleed, het hoongelach van zijn eigen schepselen verduurde en U de kreten moest horen: “Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig Hem!” Omwille van deze smart smeek ik U, verkrijg voor alle priesters de genade om zichzelf bij lofspraak of succes volkomen te verloochenen.

Wees gegroet…..  Lijdend en Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen.

 

Vrijdag

Ik wil met U lijden, o mijn allerliefste Moeder, en delen in de smart van uw Onbevlekt Hart, toen Jezus drie uren lang zieltogend aan het kruis hing. Omwille van deze smart smeek ik U, verkrijg voor alle priesters de genade om hun brevier steeds godvruchtig te bidden en het opdragen van het Heilig Misoffer tot de grootste vreugde en tot het middelpunt van hun leven te maken.

Wees gegroet…..  Lijdend en Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen.

 

Zaterdag

Ik wil met U lijden, o mijn allerliefste Moeder, en delen in de smart van uw Onbevlekt Hart, toen U eenzaam en bedroefd in afwachting was van Jezus’ Verrijzenis. Omwille van deze smart smeek ik U, verkrijg voor alle priesters de genade om altijd, maar vooral in de uren van gevaar en bekoring, kinderlijk op uw liefde te vertrouwen.

Wees gegroet…..  Lijdend en Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen.

 

Met kerkelijke goedkeuring, mei 1957

 

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s