Vreugde over de beslissing van het Hooggerechtshof

Geef Mij je liefde

Deze dagen vieren we feest met de Verenigde Staten. Alle mensen die vechten voor het leven, vooral die van ongeboren kinderen, zijn vervuld van vreugde over de beslissing van het Hooggerechtshof, die een diep onrechtvaardige en kwaadaardige wet vernietigde die abortus in het hele land tot een grondwettelijk recht had gemaakt. Nu kan elke staat zelf abortus reguleren of verbieden. Vroege reacties van sommige staten laten zien dat ze willen stoppen met het promoten van deze misdaad en het leven van ongeboren kinderen wettelijk willen beschermen.

Laten we hier even stilstaan, om ons bewust te worden van wat deze verandering betekent. Het is een historisch moment! Zullen veel staten de cultuur van de dood verwerpen en het pad van het leven kiezen? Met andere woorden: Keren sommige politieke leiders op dit punt terug naar de geboden van God? Voorkomen ze dat hun burgers meer schade wordt berokkend? Daalt een straal…

View original post 199 woorden meer