Video Chant Jesus le Christ


Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d’accueillir ton amour.

1 – Seigneur, tu me sondes et me connais ;
Que je me lève ou m’assoie, tu le sais.
Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres,
Tu as mis sur moi ta main.

2 – Je prends les ailes de l’aurore,
Je me loge au-delà des mers,
Même là, ta main me conduit
Ta droite me saisit.

R/

3 – Je dirai : que me couvre la ténèbre
La ténèbre n’est point ténèbre devant toi ;
La nuit comme le jour illumine.

4 – Je te rends grâce pour tant de prodiges,
Merveilles que je suis et que tes œuvres,
Sonde-moi, ô Dieu connais mon cœur ;
Conduis-moi sur le chemin d’éternité.


Eerherstel

H. Hoofd van Jezus


Gebed

http://www.teresahigginson.wordpress.com http://www.teresahigginson.wordpress.com

Eeuwige Vader, ik offer U op, het Heilig Hoofd van Jezus, bedekt met bloed, zweet, stof en spuug, tot eerherstel voor de misdaden van atheïsten, goddelozen, godslasteraars en schenders van Uw heilige Naam, van de Zondag en de heilige Feestdagen.

Moge de meest heilige, meest gewijde, meest geliefde, meest mysterieuze en onuitsprekelijke Naam van God altijd geprezen, gezegend, bemind en verheerlijkt worden, zowel in de Hemel als op aarde, door al God’s schepselen en door het Heilig Hart en Hoofd van Onze Heer Jezus Christus in het Heilig Altaarsacrament. Amen.

Gebed tot de H. Jozef
Wij groeten u H. Jozef, rechtvaardig bevonden, de Heer is met U. Gij zijt uitverkoren als hoofd van de Heilige Familie en gezegend is Maria Uw bruid, altijd Maagd, Heilige Jozef voedstervader van God de Zoon, bid voor ons zondaars, nu en in ‘t uur van onze dood. Amen.

Gebed tot de H…

View original post 65 woorden meer

Dag voor het Leven 23 mei

Geachte heer/mevrouw,

Elk jaar worden in Nederland 30.000 kinderen geaborteerd. De wereld kijkt toe en doet er niets tegen. Sterker nog, de wereld propageert abortus als oplossing voor onwelgevallige bijproducten van de vrije seksualiteit.

Stichting Recht Zonder Onderscheid zet zich in voor de rechten van het ongeboren leven. Een actueel onderwerp nu prenatale screening het steeds makkelijker maakt om de ‘onwelgevallige bijproducten’ tijdig op te sporen en te verwijderen.

Het ongeboren leven als speelbal van artsen, juristen en politici – daar gaat de Dag voor het Leven van 23 mei over. In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie. Wij hopen van harte dat u aanwezig bent op 23 mei, wanneer u komt vragen we u om u aan te melden via e-mail of telefoon.

Wij waarderen het enorm als u wilt helpen bij verdere verspreiding van de Dag voor het Leven. Eerst en vooral door uw naasten – familieleden, vrienden, parochianen – te wijzen op de Dag voor het Leven. Of door flyers te leggen bij bijvoorbeeld uw parochie.

In Christo,

Stichting Recht Zonder Onderscheid

Boodschap van je Engelbewaarder voor jou – 4 maart 2015


4 maart

Jezus volgen is de weg van het geluk. Het is geen pad dat overloopt van plezier. Wel van vreugde, maar geen verstrooiing. Gedenk de woorden van Jezus: “Wie Mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen” (Lc.9,23); en Hij voegt eraan toe: “Ja, Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Mt.11,30). Het is de wereld die een zwaar juk oplegt. Het overgaan van de wereld naar Jezus is de last van het leven verlichten. Verstevig voortdurend de liefdesband met Jezus.