Babu G. Ranganathan – Darwin’s fout en Mendel’s feit

Geef Mij je liefde

Babu G. Ranganathan – Darwin en Mendel zijn het niet eens

Charles Darwin, photographed by Julia Margaret...

Ons begrip van biologische veranderingen (evolutie) is niet afkomstig van Charles Darwin, maar eerder van Gregor Mendel. Mendel was een Oostenrijkse monnik wiens experimenten en onderzoek naar kruisingen van planten de basis gelegd hebben van de gentheorie en ons begrip van de moderne genetica en biologische variatie en de overdracht van biologische kenmerken in de natuurlijke soort.

Darwins en Mendels werken zijn met elkaar in tegenspraak. Darwin leerde dat er geen grenzen zijn aan biologische variatie en dat bijvoorbeeld een vis zou kunnen uitgroeien tot een volledige mens. Door Mendel bleek echter dat er grenzen zijn bij de biologische variatie. Variaties binnen de soort (honden, katten, paarden, koeien, etc.) zijn wel mogelijk, maar niet tussen de soort. Evolutie beperkt zich enkel tot de “vormen”. Mendel’s werk werd pas begrepen dertig jaar na Darwins “The Origin of Species”. Als Darwin Mendels beginnende wetenschappelijke werken had gelezen…

View original post 264 woorden meer

Boodschappen van de Barmhartige Liefde

door R. Jaouen C.M.

BOODSCHAPPEN van de BARMHARTIGE LIEFDE

De Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen is een dialoog tussen Jezus, onze Verlosser en Marguerite, een eenvoudige moeder.

Deze Boodschap heeft een grote invloed doordat zij reeds in 21 talen vertaald werd en in 91 landen verspreid. Zij kent een groot succes, omdat zij een zuivere weerklank is van de H. Schrift.

“Deze handleiding voor het geestelijke leven is in het bereik van ieder verstand en Ik ben erop gesteld alle kleine zielen te treffen. Want Ik verwacht veel van hun edelmoedigheid. “ (Boodschap 24.6.67) 
“Ik ben u geen nieuwigheden komen leren. Wie hoopt in deze Boodschap ‘openbaringen’ te vinden zal ontgoocheld zijn. Bezorgdheid om gebed en boete, zelfovergave aan de liefde: ziedaar wat Ik u opleg.” (Boodschap 12.2.67) 

In 1971 verscheen de Boodschap met het Nihil Obstat en het Imprimatur van de Bisschop van Luik (België). Zij is de bron van de ‘gedachten van Jezus’ die in dit werk aan bod komen en die vroeger reeds gepubliceerd werden als een reeks artikelen in het maandelijkse tijdschrift van het Legioen Kleine Zielen.

Toen de Voorzitter van het Internationaal Centrum van het Legioen Kleine Zielen de auteur, R. Jaouen, vroeg om zijn artikelen uit te brengen, heeft deze geprobeerd de gedachten van Jezus te rangschikken volgens thema om zo de lezer een idee te geven van wat het geestelijk leven kan inhouden.

Het Geestelijk Kindschap

Een Geestelijke Levensweg

Een Liefdezending

De allerheiligste Drievuldigheid

De Hemelse Vader

Het Heilig Hart van Jezus

De Barmhartigheid van God

De Tederheid van God

De Schepping

De Verlossing

Het Lijdensverhaal

De heilige Wonden van Jezus

De Heilige Kerk

Maria Middelares

De Hemel


Uit; De gedachten van Jezus’ Hart, R. Jaouen C.M., Uittreksels uit de Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen.

Onze Website: www.hetlegioenkleinezielen.com