Leiding van je Engel, 01-15 februari 2015

Engel302kb.jpg

1 februari

Laten we ons voor de Allerheiligste Drie-eenheid neerbuigen en onze God aanbidden. Neem de gewoonte aan om vanuit je hart, elke morgen en elke avond, een kort ogenblik de Allerheiligste Drie-eenheid te aanbidden. Zij is een oceaan van Liefde; een oceaan van dat vuur dat Jezus op aarde is komen brengen. Telkens sluit ik me bij jouw aanbidding aan.

2 februari

Met Jezus ben je, door Maria, aan de Vader opgedragen. Je zou de goedheid van de hemelse Vader eens moeten kennen! Mijn hart smelt van liefde bij het aanschouwen van Hem. Ik verheug me, eens dat geluk volledig met jou te zullen delen; geen enkele mensentaal kan er de innigheid en de verblindende schoonheid van uitdrukken.

Denk steeds bij je bezigheden aan het moment waarop je de onuitsprekelijke schittering van de hemelse Vader zult ontdekken. Ik zal dan bij je zijn.

3 februari

Behoed je tong voor elk slecht woord; ze is een schat, maak er geen riool van kwaadsprekerij van. Vergeet nooit dat de Heilige Geest in je woont; je lichaam is een heilige woning. Houd ervan en eerbiedig het. In de ogen van de Heer ben je een “wonder” (Ps.139,14). Blijf altijd deze goddelijke uitverkiezing waardig.

4 februari

Eenvoud is het voornaamste kenmerk van het Rijk Gods. Houd het steeds bij de eenvoudige waarden. Vereer en houd van wat eenvoudig en nederig is. Dat is het onderscheidingsteken van al wat van God is. Vermeng jouw aardse normen dus nooit met die van de wereld. Die zijn ingewikkeld, vaag, troebel en vals. Zoek onophoudelijk Jezus. Je zal hem altijd in de eenvoud vinden. Overweeg Zijn leven met Zijn leerlingen. Je zult er nooit het minste spoor van wanorde en verwarring in vinden. Volg Hem ook in Zijn eenvoud.

5 februari

Wanneer je in de diepte van je hart de Heilige Geest beluistert, zet dan je vijf zintuigen op een laag pitje. Je verneemt de stem van God slechts in een lichte bries, in de stilte. Neem voor jezelf elke dag een tijd van stilte en blijf luisteren… Je zult dan onuitsprekelijke woorden vernemen. In die bevoorrechte ogenblikken sta ik intens naast je.

6 februari

Jezus probeert je op te trekken naar de hoogste toppen die een mens kan bereiken. Eén van die toppen is de liefde die je iemand geeft, die naar wereldse geest slechts verachting en afkeer zou verdienen. Maar jij, die de volgeling van Jezus wilt zijn, mag je niet onttrekken aan Zijn bevel: “Bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten. Zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen” (Lc.6,27-28).

Je hebt weinig vorderingen gemaakt op deze enge weg. Verlies de moed niet. Probeer te gehoorzamen aan de ingeving van de Heer en je zult een ongekende vreugde ontdekken.

7 februari

Maak je los van de tradities die van de mensen komen. Overweeg wat Jezus er over zegt vanuit de profeet Jesaja: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar zijn hart is ver van Mij; en zijn vrees voor Mij is niet meer dan wet van mensen, door mensen aangeleerd” (Jes.29,13). Neem de geest van de Farizeeën en de Wetgeleerden niet over. Het woord van Jezus zal je altijd het goede pad tonen.

8 februari

Jezus heeft aan Petrus en de apostelen de macht gegeven “te binden en te ontbinden”. Alléén aan Petrus gaf hij “de sleutels van het Rijk der Hemelen”. Om te binden en te ontbinden dienen de apostelen de eenheid te behouden met Petrus; de bisschoppen, opvolgers van de apostelen, met de paus, opvolger van Petrus. Richt je blik naar de paus in geval van twijfel; hij alléén heeft de sleutelmacht in handen.

9 februari

Houd geen rekening met voorspellingen omtrent het einde van de wereld. Luister naar wat Jezus zegt: “Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook niet de engelen in de Hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen” (Mt.24,36). De Heer vraagt trouwens aan zijn leerlingen op elk moment bereid te zijn. Verspil je tijd niet door naar deze zinloze voorspellingen uit te zien.

10 februari

Wanneer je Jezus volgt, ben je noodzakelijk “mensenvisser” (Mc.1,17). Verlies die hoge zending niet uit het oog. Help Jezus nieuwe zielen te winnen door het gebed, het getuigenis van jouw christelijk leven in een heidense wereld, en bij gelegenheid door het woord. De om niets ontvangen gave van het geloof leg je de taak op, onsterfelijke zielen te winnen. Door dat te doen, bevredig je Jezus helemaal. Denk aan Zijn klacht op het Kruis: “Ik heb dorst” (Joh.19,28). Dorst naar water en dorst naar zielen. Je kunt Zijn dorst helpen lessen. Wat benijd ik jou, de Heer zo te kunnen helpen!

11 februari

Jezus waakt over ons. Wees niet bang; vrees buiten de vreze Gods kent de ware leerling niet. Twijfel nooit aan Zijn liefde en Zijn macht; volhard. Soms komt de overwinning naar jouw zin te traag. Volharding leidt altijd naar overwinning. Zoek onophoudelijk de Heer. Offer Hem voortdurend je liefde. Moge Zijn vrede in je wonen. Laat je naar Hem leiden door Zijn Moeder.

12 februari

Je zoekt de volmaaktheid en ontdekt je zwakheden. De Heer ziet vooral jouw geloof en trouw. Wees niet bedroefd om je zwakheden; offer ze aan de Heer. Zeg met de apostel: “als ik zwak ben, dan ben ik sterk” (2Kor.12,10). Jouw sterkte verblijft niet in jezelf. Het is Jezus Christus die ze jou verleent, zelfs als je zwak bent. Voor de Heer volstaat jouw geloof. Verlies nooit uit het oog dat de waarden van het Rijk Gods niet die van de wereld zijn. Verdiep onophoudelijk je geloof; het openbaart jou de waarden van het Rijk.

13 februari

Moge stilte en vreugde jouw leven beheersen. Jouw blijvend gebed zal er door vergemakkelijken. Zijn stilte en vreugde geen vorm van gebed? Deze opperste uitdrukkingen van het leven monden natuurlijkerwijze uit in aanbidding, in spontane verheffingen, uit het hart ontsprongen. Bezaai jouw dagen met die gouden strohalmpjes van stilte en vreugde.

14 februari

Moge jouw hart voor Jezus een gastvrij Bethanië zijn. Hij heeft het zo nodig terwijl men Hem overal in de wereld kastijdt met beledigingen en laster. We kunnen Hem dan samen in het tabernakel van jouw Bethanië aanbidden.

15 februari

Bid voor de mensen vóór je ze ontmoet. Zend mij naar hun engelbewaarder. Elke ontmoeting dient voor de andere een lichtstraal te zijn; moge hij zich beter en gelukkiger voelen. Zo moet het zijn met de ontmoeting van een volgeling van Christus.

>>>  http://engelbewaarder-site.jouwweb.nl/01-15-februari


2 gedachten over “Leiding van je Engel, 01-15 februari 2015

  1. Hartelijk bedankt eerwaarde voor de Leiding van je Engel, 01-15 februari 2015. Dagelijks een heel prachtige beschrijving “Op weg naar de Hemel”. is heel vriendelijk van jou en wens je nog een gezellige maandag toe met vriendelijke groeten van Walter. God Bless You My Friend.<3

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s