Het sacrament van Gods barmhartigheid – de biecht

Viering van de Barmhartigheid

bij gelegenheid van het

Heilig Jaar van de Barmhartigheid

8 december 2015  –  20 november 2016


Het sacrament van Gods barmhartigheid – de biecht

Persoonlijke belijdenis en absolutie

De priester ontvangt de biechteling als de barmhartige Heer.
De biechteling belijdt zijn/haar zonden. Daarna drukt de biechteling zijn/haar berouw uit, bijvoorbeeld met het volgende gebed:

Gebed van de biechteling

Heer mijn God, ik heb echt berouw.
Ik betreur het dat ik kwaad heb gedaan
en het goede heb nagelaten.
Door mijn zonden heb ik U beledigd
die mijn hoogste goed zijt,
en alle liefde waardig.
Het is mijn vaste voornemen, mij,
met de hulp van uw genade, te bekeren,
niet meer te zondigen
en te vermijden wat tot zonde kan leiden.
Heer, wees mij genadig
omwille van het lijden van onze Verlosser, Jezus Christus.

Absolutie door de priester

De priester strekt de handen (of alleen de rechterhand) uit en zegt:

God, de barmhartige Vader,
heeft de wereld met zich verzoend
door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon
en de Heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden;
Hij schenke u door het dienstwerk van de Kerk vrijspraak en vrede.
En ik ontsla u van uw zonden
in de naam van de Vader en de Zoon + en de Heilige Geest.

De biechteling antwoordt: Amen.

Persoonlijke gebeden na de biecht

Ziel van Christus

Ziel van Christus, heilig mij.

Lichaam van Christus, red mij.

Bloed van Christus, verblijd mij.

Water uit de zijde van Christus, was mij.

Lijden van Christus, sterk mij.

O goede Jezus, verhoor mij.

In uw wonden, verberg mij.

Laat mij niet van U gescheiden worden.

Tegen de boze vijand, bescherm mij.

In het uur van mijn dood, roep mij

en laat mij tot U komen

om met uw heiligen U te loven

in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Opdracht van zichzelf

Aanvaard, Heer, geheel mijn vrijheid,

mijn geheugen, mijn verstand en mijn wil.

Al wat ik heb of bezit is een gave van U:

ik geef het U terug:

beschik erover zoals Gij wilt.

Geef mij slechts met uw genade,

een grotere liefde tot U:

dan ben ik rijk genoeg

en vraag verder niets meer.


Gebed om Christus’ liefde

Zie mij hier voor U, mijn Verlosser;

ik verlang U te beminnen

met al de liefde waartoe ik in staat ben.

Ik werp mij in de armen van uw barmhartigheid;

ik wil mijzelf geheel en al verlaten en vergeten

om nog slechts aan U te denken,

U nog slechts te beminnen,

mij nog slechts te laten leiden en besturen door U,

mijn opperste Goed, mijn schat

en mijn leven vol zoetheid.

Want zij Gij niet, mijn Heiland,

het leven waardoor ik leef,

de blijdschap waardoor ik mij verheug,

de schat van mijn ziel, mijn Verlosser,

mijn Bruidegom, mijn God en al?

Gij alleen de Geneesheer

Zie ons in uw tegenwoordigheid, Jezus.

Gij zijt hier aanwezig,

wij weten en belijden het;

ons geloof kan ons niet bedriegen.

Wij wagen het niet onze ogen tot U op te heffen,

maar richt Gij op ons die blik vol tederheid en ontferming,

waarmee Gij Petrus hebt aangezien.

Wij zijn hier met onze ellenden,

niet in staat langer aan uw voeten te blijven,

als Gij onze zonden niet vergeeft.

Zijt Gij niet de Verlosser die alleen kan zuiveren?

Zijt Gij niet de geneesheer, die alleen kan helen?

Reinig derhalve onze zielen, genees en red ze,

zodat wij uw genade minder onwaardig zullen zijn.

Jezus, maak dat ik U volkomen bemin

Jezus, maak dat ik U volkomen bemin;

ik zou dat zo graag willen,

maar kan het niet zonder uw liefde.

Laat mij innig de grootheid beschouwen

van uw liefde voor mij;

Jezus geef mij de genade U hartelijk te bedanken

voor al uw weldaden;

geef mij een oprechte wil om U te dienen

en voor U te lijden;

zoete Jezus, neem bezit van mijn hart,

houd het en bewaar het alleen voor U.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s