H. Leonardus, apostel van barmhartigheid

Pastoor Penne staat stil bij het leven en de betekenis van de Heilige Leonardus van Saint-Léonard-de Noblat.

Al honderden jaren komen mensen op bedevaart naar de Heilige Leonardus in Tollembeek. Veel mensen komen naar onze Sint-Leonarduskapel om zijn voorspraak bij Jezus in te roepen maar ook omdat zijn leven als christen ons ook vandaag iets te bieden heeft. Wie was hij?

Leonardus leefde in de zesde eeuw, hij was een ridder aan het hof van koning Clovis. Ik denk dat we aan hem mogen denken als aan een stoere jonge man, een macho. En als je ridder bent, dan denk je dat je alles bent en dat je alles aankunt. Maar ook hij maakte dingen mee waar ge met een zwaard of met een harnas geen antwoord op hebt. Je kent dat allemaal: je denkt dat je alles hebt en dat niets je kan deren maar dan gebeuren er dingen waar je geen vat op hebt. De stoere Leonardus heeft dat ook meegemaakt. Hij zocht en vond zijn antwoorden in een nieuwe godsdienst, het christendom. Hij ontdekte: Jezus Christus geeft antwoord op mijn vragen. Bisschop Remigius van Reims die het geloof verkondigde, gaf hem de antwoorden waar hij naar zocht, Remigius heeft Leonardus ook gedoopt. Dat is een eerste reden waarom we naar de Heilige Leonardus mogen kijken: dat we mogen ontdekken dat de antwoorden op al onze diepste vragen te vinden zijn bij Jezus Christus. Hij heeft ze voor jou!
Toen Leonardus het geloof ontdekte, werd hij ridder van Christus en hij droeg op zijn beurt het geloof dat hem sterk maakte uit. Biddend was hij met de Hemel verbonden, hij getuigde er in woord en daad van dat hij christen was en hij zag wonderen gebeuren. Een bekend verhaal is dat op het gebed van Leonardus de bevalling van de Frankische koningin goed zou verlopen zijn. Het leven van Leonardus nodigt ons uit hetzelfde te doen: leef biddend met de Hemel verbonden, wees in woord en daad verbonden met Jezus Christus en dat getuigenis zal anderen ook op de weg van de Heer brengen en we zullen ook wonderen zien.
We zien in de kapel van Tollembeek het beeld van de heilige Leonardus met een staf. Die staf verwijst naar zijn abt zijn. Het werd hem aangeboden om bisschop te worden maar dat weigerde hij, hij wilde geen bisschop zijn met een paleis en rijke kleding. Hij trok zich dus terug in een kloostertje te Orléans en vervolgens ging hij wonen in de bossen rond Limoges. Velen kwamen daar zijn raad vragen. Sommige van de mensen die hem kwamen opzoeken, wilden niet meer weg. Zij bouwden een eenvoudig hutje bij hem in de buurt. Zo ontstond een soort van kloostergemeenschap. Hij zou als abt de leiding gehad hebben. Leonardus zag in zijn leven wat belangrijk was, wat hoofdzaken en bijzaken zijn. Soms maken wij ook van bijzaken hoofdzaken en van hoofdzaken bijzaken. Het leven van Leonardus vraagt u en mij of we zien wat werkelijk belangrijk is in ons leven en dat we ons niet verliezen in dingen die eigenlijk niet belangrijk zijn.
Aan het beeld van Leonardus in onze kapel valt ook de ketting op die hij in zijn handen heeft. Van de heilige Leonardus weten wij: Hij had een speciale voorliefde voor de gevangenen. De koning verleende hem de gunst om gevangenen vrij te laten die hij in de gevangenis bezocht en als hij oordeelde dat ze deze gratie waardig waren. Door zijn tussenkomst zijn er heel wat in vrijheid gesteld. Hij liet ze daarna niet aan hun lot over, maar liet ze meehelpen bij de ontginning en bebouwing van nieuwe stukken land. Van Leonardus zijn ook verhalen bekend dat hij de boeren in de omtrek hielp, vooral bij veeziekten, en zelfs aanstaande moeders bij een zware bevalling. Zijn leven vraagt ons: zien wij waar ze ons nodig hebben, helpen wij waar nodig is en hebben wij oog voor de hen die problemen hebben, ziek zijn, fouten maakten, iemand verloren. De werken van barmhartigheid maakte hij concreet, hij kende het woord van Jezus: “Wat gij voor de minsten van de mijnen hebt gedaan, hebt ge voor mij gedaan”. Hij was een echte apostel van barmhartigheid. Zo mogen wij ook zijn vanuit onze band met Jezus Christus, op voorspraak van de Heilige Leonardus.

Gods Zegen, pastoor A. Penne.
http://www.priesterpenne.be

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s