Toewijding aan Maria

Katholieke-leken-nemen-het-woord:

Maximiliaan Maria Kolbe: “Onbevlekte Koningin van hemel en aarde, toevlucht der zondaars en mijn liefdevolle Moeder, aan wie God de beschikking over de barmhartigheid heeft toevertrouwd.  Als een arme zondaar werp ik mij voor Uw voeten neer.  Ik smeek U nederig, heel mijn wezen te aanvaarden als Uw bezit, en in mij, mijn ziel, mijn lichaam, in heel mijn leven, in mijn dood en mijn eeuwigheid te handelen zoals het U behaagt.  Doe met mij wat U wil, om te verwezenlijken wat van U geschreven staat: “Zij zal de kop van de slang verpletteren”, en “Door U zijn alle ketterijen in de wereld overwonnen”. Moge ik in Uw zuivere en barmhartige handen een gewillig werktuig van Uw liefde worden om U bij de vele lauwe en afgedwaalde zielen bekend en bemind te maken en zo het aantal te vermeerderen van hen die U werkelijk bewonderen en liefhebben.  Zo zal ook de heerschappij van het Allerheiligste Hart van Jezus zich overal ter wereld verbreiden.  Heilige en Onbevlekte Moeder, dit alles kan ik alleen met Uw hulp, want alleen waar U bent, daalt vrede en genade neer die tot bekering en heiliging leidt.  Want de genade ontspringt aan het Allerheiligste Hart van Jezus en komt tot ons via Uw Moederhanden. Amen.”

Het leven van Maximiliaan Kolbe
1894 7 januari – geboren in Zdunska-Wola, een voorstad van Lodz in Polen, als vierde van de vijf zonen uit het huwelijk van Juul Kolbe en Maria Dubrowska. Bij het doopsel ontving hij de naam Raymond. Zijn vader verdiende als wever de kost. Zijn moeder opende een winkeltje in levensmiddelen.
1910 Raymond treedt in bij de minderbroeders conventuelen. Hij kiest als kloosternaam: Maximiliaan.
1917 17 oktober – samen met zes medebroeders sticht hij te Rome de Militia Immaculata (Ridderschap der Onbevlekte).
1918 28 april – Maximiliaan ontvangt te Rome de H. Priesterwijding.
1919 Ziek keert hij naar Polen terug. Er is weinig hoop op herstel, maar hij herstelt. Hij woont in het klooster te Krakau.
1922 Maximiliaan sticht een eigen drukkerij. Het eerste nummer van de ‘Ridder der Onbevlekte’ verschijnt.
1927 Bij Warschau sticht hij Niepokalanow, (dit is: Mariastad) met moderne drukpersen, radiozender, een eigen brandweercorps, eigen spoorbaan en begint met de aanleg van een vliegveld.
1930 Maximiliaan Kolbe gaat naar Indië, China en Japan. In Nagasaki bouwt hij een Mariastad en richt een tijdschrift op, dat lange tijd het grootste katholiek tijdschrift in Japan zal zijn.
1936 Gardiaan in Niepokalanov
1939 Het aantal medebroeders in Niepokalanow is gestegen van 20 naar 752. Het maandblad ‘Ridder der Onbevlekte’ bereikt de oplage van 1.000.000 !; het dagblad een oplage van 250.000. Maximiliaan wordt met enkele andere medebroeders gevangen gezet in kamp Amtitz.
1940 Kolbe keert terug in Niepokalanow.
1941 februari – Met vier paters wordt hij gevangen genomen en naar Warschau gebracht. Zij ondergaan folteringen in de Pawiak-gevangenis.
1941 28 mei – Overbrenging naar Auschwitz en uiteindelijk geplaatst op de ziekenafdeling. Daar staat Maximiliaan zieken en stervenden bij.
1941 eind juli, – Tien medegevangenen worden als represaille voor het ontsnappen van een gevangene opgesloten in de hongerbunker. Maximiliaan Kolbe biedt zich aan om de plaats van sergeant Gajownicek -gehuwd en vader van vier kinderen- in te nemen.
1941 na drie weken zijn er in de bunker nog vier mensen in leven. Drie van hen zijn bewusteloos. Pater Kolbe is nog bij kennis.
1941 14 augustus – De kamparts dient Maximiliaan een dodelijke injectie toe.
1971 17 oktober – Paus Paulus VI verklaart pater Maximiliaan Kolbe zalig.
1982 10 oktober – Rome, heiligverklaring van pater Maximiliaan Kolbe door paus Johannes Paulus II.

Een gedachte over “Toewijding aan Maria

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s