Op retraite bij St. Jozef

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

Voorwoord

Beste broeders en zusters in Christus,

Vandaag wil ik graag met u spreken over St. Jozef, de echtgenoot van de Maagd Maria en de voedstervader van Jezus. Zoals beschreven in het Matheüs-evangelie, was Jozef een rechtvaardige man en een timmerman van beroep. Hij was een nederige en gehoorzame dienaar van God, die de Heilige Geest volgde in al zijn handelingen.

Toen Jozef ontdekte dat Maria zwanger was, wist hij dat hij niet de vader was. Maar in plaats van haar openlijk te beschuldigen of te veroordelen, besloot hij in stilte van haar te scheiden om haar te beschermen tegen mogelijke veroordeling en schande. Het was in deze tijd dat de engel van de Heer tot hem verscheen en hem vertelde dat het Kind dat in Maria’s schoot was verwekt, was verwekt door de Heilige Geest, en dat Jozef moest trouwen met Maria en het Kind Jezus moest opvoeden als…

View original post 609 woorden meer