Leiding van je Engel, 27/31-01-2015

  27-31 januari 2015
27 januari
Lever je over aan de bezieling door de Heer. Wantrouw de verlangens van je arme menselijke natuur. De Heer heeft dringend instrumenten nodig om Zijn liefde voor de mensheid te verwezenlijken, Zijn liefdesplan voor elk lid van deze mensheid, dat onophoudelijk verwoest wordt door “de moordenaar van het begin af aan” (Joh.8,44). De instrumenten die zich in Jezus’ dienst stellen, zijn helaas niet talrijk genoeg, wat Zijn wederkomst in heerlijkheid op aarde sterk vertraagt. Wees Zijn instrument en je zult zijn wederkomst bespoedigen.

28 januari
Besteed meer tijd om met Jezus alleen door te brengen. Telkens zal de vreugde krachtiger uit je hart komen. Die bevoorrechte momenten zijn stappen naar innerlijke groei. Wat benijden wij engelen jou, om gebruik te kunnen maken van de oneindige rijkdom die voortvloeit uit de aanschouwing van Christus, het mens geworden Woord, en op die wijze aan zijn goddelijke natuur deel te kunnen nemen! Als je dat alles goed zou begrijpen, dan zou je een gelukzaligheid ondervinden in Jezus’ aanwezigheid bij jou. Jezus is de nieuwe Adam, het Woord van de Vader, de enige Verlosser van de wereld. Maak van Jezus je Welbeminde. Je zou me verblijden.

29 januari
De Heer Jezus neigt altijd Zijn oor naar jouw roepstem. Doe dikwijls een beroep op Hem. Wat is Hij gelukkig jou te kunnen helpen, Hij, de God van alle machten. Stel al je vertrouwen op Jezus. Hij zal nooit nalaten jou te helpen. Het volstaat om je toe te vertrouwen aan Hem, de God van alle liefde en van alle samenhorigheid, de Redder en Voltooier van de mensen en de wereld, in wie de vereniging der harten ontstaat. Hij wacht erop jouw roepstem te horen.

30 januari
Je maakt deel uit van het volk Gods, je staat los van de massa. Je bent de ambassadeur van de liefde, zoals de apostel Paulus het uitdrukt in zijn brief aan de Korintiërs. Bid, dat die liefde jou geschonken wordt; deel ze om je heen uit; ontsteek overal het vuur dat Jezus is komen brengen in een wereld die slechts gedeeltelijk vuur vatte. Ik bid aan jouw zijde, ik bid dat je een vonk wordt die dit goddelijk vuur verspreidt.

31 januari
Jouw leven is, zoals elk mensenleven met Christus, een liefdesverhaal. De wereld die door Satan verwoest werd, heeft zo’n behoefte aan een Redder. Wees een goede schakel. Veel verwarde harten hebben je nodig. Door jou zullen ze de weg naar God vinden. Ze zullen zoveel ongekende schatten ontdekken, en eindelijk hun eigen liefdesgeschiedenis beginnen. Ze hebben er niet het minste vermoeden van. Geef je geheel over aan de Heer, Die dorst naar jouw liefde en verlangt met jou je liefdesleven voort te zetten. Van ganser harte vergezel ik je, elk moment, en in alle omstandigheden.


Bron: engelbewaarder/16-31-jan

Een gedachte over “Leiding van je Engel, 27/31-01-2015

  1. Heel prachtig gedaan eerwaarde, hoe je van 27 jan. tot 31 jan dagelijks de boodschap van de Engelbewaarder kan bekijken . Hartelijk bedankt ervoor , wens jou een fijn januari eind toe. vriendelijke groeten van Walter. ❤

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s