Zonder H. Mis en zonder Jezus in de kribbe is Kerst mis!

Geef Mij je liefde

Brief Pater Daniel, vrijdag 4 december 2020

Goede Vrienden,

Zonder Eucharistie rond het Kind Jezus in de kribbe is Kerst mis! En dit jaar dreigt hethelemaal mis te lopen! Tenzij we allen opstaan, het verstikkende juk resoluut afschudden en tonen dat niemand ons het recht kan ontnemen om als vrije christenen te leven zoals van oudsher.

Door het ministerieel besluit van 29 november 2020 wordt de lockdown voor publieke vieringen in de kerk verlengd tot 15 januari 2021. In de kerstnacht en op kerstdag is er dus geen openbare Eucharistieviering toegestaan. De Belgische bisschoppen betuigen hiermee hun “solidariteit” en leggen er zich bij neer. Na het verbod op openbare vieringen van deGoede Week en Pasen, de heiligste periode van het jaar voor christenen, volgt nu een fatale aanslag op het hoogfeest van Kerstmis. Het is veelbetekenend dat dit jaar ook het feest van “Christus Koning van het heelal”…

View original post 1.019 woorden meer