Pandemie van een criminele wereldelite

Geef Mij je liefde

Brief van pater Daniel, 11 december 2020

Goede Vrienden,

Nadat de vieringen van de Goede Weeken Pasen, de heiligste tijd van het liturgisch jaar, van regeringszijdewerden verboden, heeft een ministerieel besluitde openbare Eucharistievieringen met Kerstmis eveneens verboden, tot half januari 2021, waarbij kerkelijke gezagsdragerszich gewoon neerleggen. De gruwelijkste dictators uit de geschiedenis konden van een dergelijke terreur, opgelegd én aanvaard, niet eens dromen. Enkele joodse organisaties hebben een kortgeding aangespannen en op 8 december, het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, heeft de Raad van State laten weten dat deze inperking van degodsdienstvrijheid niet in verhouding is en tegen zondag moet aangepast worden. De minister van justitie reageert daarop door te zeggen dat hij denkt dat het “wellicht mogelijk is” om een Eucharistievieringte houden “met 10 mensen!” Uiteindelijk komt hij met de regeling dat maximaal 15 mensen mogen deelnemen. Stel u even voor, in een…

View original post 567 woorden meer